Karl-Fredrik Tangen

Karl-Fredrik Tangen er samfunnsgeograf og førstelektor ved Høyskolen Kristiania.

Karl-Fredrik Tangen: «Spørreundersøkelser gjør livet litt mer anstrengende»

En mindre spørreskjemafylt verden ville vært et bedre sted både for dem som skal svare og dem som får svarene.

Publisert: Oppdatert:

Svar fra spørreskjema kan være nyttige. De avdekker meninger, forskjeller, og kan vise verden på måter som hverken sunn fornuft eller kvalitative undersøkelser kan. (...) Men de gode og nyttige undersøkelsene blir dratt med i dragsuget av det totale undersøkelsestrykket, skriver innleggsforfatteren.
Svar fra spørreskjema kan være nyttige. De avdekker meninger, forskjeller, og kan vise verden på måter som hverken sunn fornuft eller kvalitative undersøkelser kan. (...) Men de gode og nyttige undersøkelsene blir dratt med i dragsuget av det totale undersøkelsestrykket, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Illustrasjon)
Forsiden