Fra 2015 til 2016 gikk industriomsetningen ned fra 818 milliarder kroner til 757 milliarder kroner, ifølge statistikken for omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Årsendringer for hjemme- og eksportmarkedet var på henholdsvis -5,8 og -9,9 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

I perioden 2011 til 2014 var det en betydelig vekst i industriomsetningen. Mye av veksten skyldtes vekst i investeringsaktivitet i olje- og gassektoren som ga god inntjening for den petroleumsrettede leverandørindustrien.

I denne perioden hadde leverandørindustrien en omsetningsvekst på 36 prosent, men ved årsskiftet 2014/2015 begynte en fallende utvikling som fortsatte gjennom fjoråret.

Industriomsetningen nådde en topp i 2014 på 830 milliarder kroner. Den petroleumsrettede leverandørindustrien sto da for 33 prosent av den samlede omsetningen. Denne andelen var i fjor redusert til 25 prosent.

Nedgangen for leverandørindustrien fra 2015 til 2016 var på hele 23 prosent, mens øvrig industri var om lag uendret i samme periode.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.