Ekspedisjonen har en prislapp på rundt 8 milliarder kroner. InSight skal blant annet lytte etter skjelv og ta jord- og temperaturprøver på den røde planeten.

Oppskytingen fra Vandenberg Air Force Base i California gikk etter planen, men det vil ta seks måneder før InSight er framme og kan starte utforskningen av Mars.

Går alt etter planen, skal romfarkosten ta jordprøver fra 5 meters dybde på Mars. Der skal den også måle temperaturen.

Temperaturmålingen er helt avgjørende for om NASA skal gå videre med sin plan om å sende mennesker til Mars innen 2030.

Dagtemperaturen om sommeren ligger på rundt 20 grader på Mars, men om natten faller den til minus 73.

InSight, som skulle ha vært skutt opp i 2016, skal etter planen være operativ i 26 måneder, noe som tilsvarer ett år på Mars. I løpet av den tiden antas det at det vil finne sted rundt 100 skjelv på planeten.(Vilkår)