Tidlig mandag morgen kom meldingen om at det danske industrikonsernet A.P. Møller-Mærsk selger sin oljevirksomhet til det franske energiselskapet Total. Prisen er totalt 7,45 milliarder dollar. 

Mærsk vil få 97,5 millioner aksjer i Total. De har til sammen en verdi på 4,95 milliarder dollar og tilsvarer omtrent 3,76 prosent av Total. Total overtar videre kortsiktig gjeld på 2,5 milliarder dollar, i tillegg til forpliktelser verdt 2,9 milliarder dollar. 

Det understrekes i meldingen at Total vil opprettholde den sterke posisjonen til Mærsk Oil i Nordsjøen, og da spesielt med sterke baser i København og Esbjerg. Totals drift i Danmark, Norge og Nederland skal ha hovedkvarter i Danmark. 

– Med Mærsk Oils tekniske kompetanse og Totals erfaring og sterke finansposisjon, har vi en eksepsjonell mulighet til å styrke den kombinerte konkurranseposisjonen i flere nøkkelregioner og levere vekst, verdiskaping og jobbmuligheter, sier Totals styreleder og konsernsjef Patrick Pouyanné i meldingen.

Det er ventet at transaksjonen går gjennom i første kvartal i 2018. 

Over 400 millioner dollar 

I en egen pressemelding, trekker Total frem flere fordeler ved transaksjonen. En av dem er at de nå får større oljereserver som i hovedsak befinner seg i OECD-land. 

Gjennom oppkjøpet og kombinasjonen av Total og Mærsk Oil, forventes det å «generere synergi» verdt mer enn 400 millioner dollar per år.

– Denne kombinasjonen av Mærsk Oils forretninger i Nordvest-Europa kombinert med vår eksisterende portefølje, vil posisjonere Total som den andre operatøren i Nordsjøen med sterke produksjonsprofiler i Storbritannia, Norge og Danmark, sier Pouyanné i pressemeldingen.

Det er ikke Pouyanné og Totals siste kjøp i det siste. Tidligere i år kjøpte Total seg inn i et prosjekt i Uganda for 900 millioner dollar, og sa ja til en avtale om brasilianske oljefelt verdt 2,2 milliarder dollar, skriver Bloomberg. 

Prisen på råolje ligger fortsatt rundt 50 dollar per fat. 

«En eksepsjonell mulighet»

Konsernsjefen beskriver kjøpet som «en eksepsjonell mulighet».

Også på norsk sokkel vil salget få betydninger, hvor Mærsk er en stor aktør. I pressemeldingen fra Total blir Johan Sverdrup-feltet feltet trukket frem. 

«Mærsks andel i det store Johan Sverdrup-feltet i Norge vil styrke Totals produksjonsprofil», står det. Pressemeldingen peker på at Mærsk eier 8,44 prosent av feltet. 

I pressemeldingen trekker Total frem en rekke positive følger av kjøpet. Total blir den nest største operatøren i Nordvest-Europas offshoreområde – den syvende største olje- og gassproduserende regionen i verden, står det. I tillegg vil kjøpet styrke de eksisterende prosjektene til Total – blant annet i det britiske gassfeltet Culzean. (Vilkår)

Da hun ble nestleder i NHO, ga toppsjefen et kjempestrengt råd hun mener hun trengte å høre
– Det er det viktigste vi kan gjøre for å få flere kvinnelige toppledere.
02:12
Publisert: