Pedagoger, helsearbeidere og økonomi-administrasjonsutdannede får jobb etter studiene. Og overraskende er det lærerne som rager på toppen over gjennomsnittslønnen for de forskjellige mastergradene. 

NIFUs kandidatundersøkelse viser at arbeidsledigheten blant nyutdannede med mastergrad ligger på ni prosent. Det er en liten økning fra 2013, da den var på syv prosent.