Lederen i DN fortsetter 13. juli 2016 sin nedsnakking av norsk landbruk.

Foranledningen var at Norsk Landbrukssamvirke dokumenterte at norsk mat er konkurransedyktige på pris – når vi justerer prisen på maten for inntekt i det enkelte land. Nederlendere, tyskere og franskmenn slipper omtrent like billig unna, når matutgiftene regnes som prosent av gjennomsnittlig bruttoinntekt.