Økt salg av tubeost og geitemelk-produkter ga rekordutbetaling til Kavlifondet. Det veldedige fondet får tredoblet utbetalingen fra Kavli-konsernet fra 50 millioner kroner til 150 millioner.

Halvparten av Kavli-konsernets omsetning stammer fra hjemlandet Norge, hvor melk og yoghurt fra Q-Meieriene og tubeostene er de mest kjente produktene.