Biffavgift uten mål og mening

Publisert: Oppdatert:

Norsk jordbruk skal og har mulighet til å redusere sine utslipp av klimagasser uten at rødt kjøtt straffes, men tiltakene må være basert på et godt vitenskapelig grunnlag, sier forfatteren.
Norsk jordbruk skal og har mulighet til å redusere sine utslipp av klimagasser uten at rødt kjøtt straffes, men tiltakene må være basert på et godt vitenskapelig grunnlag, sier forfatteren. (Foto: Gunnar Blöndal)