Utdanningsforbundet har landsmøte i disse dager, og skal velge ny ledelse. I sin presentasjon av hjertesaker legger kandidatene stor vekt på at det må være mindre kontroll og dokumentasjonskrav fra myndighetene, og mer tillit til lærernes kompetanse. Det er forståelig. Post 22, juli-kommisjonen har rapporteringsregimene offentlige profesjoner er utsatt for, med rette blitt satt under lupen.

Likevel klinger kravene fra lærerne en smule hult, spesielt ettersom kandidatene i langt mindre grad trekker frem behovet for å sikre at lærerne er solid faglig kvalifiserte. Den beste måten å sikre seg respekt for sin kompetanse på, er å være kompetent.

Her fikk lærerstanden nylig et leit skudd for baugen. Igjen. Ved Norges største lærerutdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) strøk nesten halvparten av alle lærerstudentene på vårens matematikkeksamen. Det er en dobling fra allerede høye 25 prosent ifjor. Forholdene er ikke veldig mye bedre andre steder. Ved høyskolen i Trøndelag var strykprosenten 43, og ved Universitetene i Trondheim og Tromsø strøk hver tredje elev.

Dette sier jo ikke nødvendigvis noe om nivået på dem som allerede er lærere. Mye tyder imidlertid på at mattekrisen i norsk utdanningsløp er mer grunnleggende, og at de begredelige resultatene ikke er tilfeldige. Norske elever har lenge gjort det svakt på internasjonale målinger. Først i 2005 kom kravet om minimum tre i matte til de som skulle begynne på lærerutdanning, til protester fra høyskolene som var redde for å få for få søkere. Studenter velger i liten grad tekniske og matematiske utdanninger, til tross for stort behov i næringslivet. Mattefagets popularitet og status sliter på alle nivåer.

Den beste måten å sikre seg respekt for sin kompetanse på, er å være kompetent

Kristin Halvorsen var fortjenstfullt raskt på banen. «Vi er i en situasjon som ikke er akseptabel», sa kunnskapsministeren til Aftenposten, og foreskrev flere hastetiltak. I en debatt på NRK sa hun at lærerstudentene må få en matteundervisning som er praktisk og relevant, slik at de bedre skal forstå nytten av faget. Men er det rett medisin? Er ikke forsøk på sukring av mattefaget en viktig årsak til at vi sliter med så lave nivåer, rett og slett fordi matte krever repetitiv innsats til det kjedsommelige og evne til å stå på for å lære noe, selv om det ikke gir øyeblikkelig belønning eller mening?

Matematiker Helmer Aslaksen har jobbet 22 år ved Universitetet i Singapore. Elever i Singapore har ligget øverst på rangeringene i matematikk i en årrekke, og Aslaksen mener det skyldes både mattefagets og læreres høye status. Det ligger også i måten faget læres bort på, med større vektlegging av de abstrakte ideene bak, fremfor «oppskrifter» på oppgaveløsning, mener Aslaksen.

«Grunnen til at folk blir glade i matematikk er som regel at de får en tilfredsstillelse av å se de logiske sammenhengene bak, sier han til E24.

Kjærlighet fungerer bare når den gis uten forbehold. Matematikk må elskes for hva det er, ikke forsøkes omskapt til noe som primært er underholdende, eller først og fremst er nyttig i hverdagen. Faget i seg selv må fenge. Selv har jeg en gang hatt en fantastisk god mattelærer. Han vred ikke hodet rundt på seg selv for å vise hvordan matematikken en dag kan komme til nytte. Men han elsket faget sitt. Han hoppet entusiastisk rundt i klasserommet med kritt i skjegget og på cordfløyelsbuksene i pur glede over å vise frem hvordan tallproblemene kunne løses. Og det helt for sin egen del: kunnskapen og faget hadde en verdi i seg selv. Norsk skole trenger flere som ham.

Kandidatene som stiller til valg som ledere for lærerne ønsker seg mer profesjonell respekt og fingrene-av-fatet holdninger fra myndighetene. Det må de gjøre seg fortjent til.

Les også: Annenhver lærerstudent i Oslo stryker i matte


Økonomistudenter forstår ikke ungdomsskolematematikk (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.