Mattilsynet har påvist MRSA i en formeringsbesetning i Hå kommune i Rogaland. Det fryktes at antibiotikaresistente bakterier er spredd til alle de 53 besetningene produsenten på Hå leverer til. Dette vil først bli avklart i neste uke:

– Dette er en svært alvorlig situasjon for svinenæringen. En ting er spredningen, en annen ting at det er en stor kostnad om 54 besetninger må avlives, sier avdelingsleder i Mattilsynet Odd Ivar Berget til NTB.

Han understreker at det ikke er noen grunn til panikk eller frykt blant folk, ettersom bakteriene sjelden gir sykdom hos dyr og friske mennesker:

– Mennesker som allerede har svekket helse, kan få alvorlige infeksjoner. Derfor er det viktig å holde forekomsten hos husdyr og i befolkningen så lav som mulig, og å unngå at bakterien etablerer seg i helseinstitusjoner.

Norsk innsats

Tidligere i år er det funnet MRSA i besetninger også i Oppland, Nordland og Nord-Trøndelag, i tillegg til flere funn i Rogaland. Besetningene må som oftest slaktes, og selv om kjøttet kan spises, er det store tap involvert for bøndene:

– Dyrene er ikke syke, så det er selvsagt en påkjenning for den enkelte produsent å måtte avlive alle grisene sine. I tillegg kommer den økonomiske belastningen. Den erstatningen staten gir for produksjonstap dekker 10-15 prosent av de reelle kostnadene, sier kommunikasjonssjef Marte Heieraas Evju i bransjeorganisasjonen Norsvin.

Hun er likevel klar på at svinenæringen støtter tiltakene de pålegges:

– Vi støtter strategien med å holde norsk svineproduksjon fri for MRSA. Dette gjør vi for folkehelsa, dette gjøres for å hindre spredning. Norge har en unik mulighet til å forhindre smittespredning, og vi bruker den. Vi er nesten det eneste landet i verden som gjør dette.

Samfunnsnytte

Både Mattilsynet og Norsvin understreker at kostnadene for samfunnet ved å få MRSA inn helseinstitusjoner ville vært enorme, mye større enn kostnadene med rutinekontroller og mye større enn kostnadene ved å gi full kompensasjon for produksjonstapet til eiere av smittede besetninger.

Norsvin er også opptatt av at folk ikke skal bli redde for å spise svinekjøtt.

Smitte kan skje mellom dyr, mellom dyr og mennesker, og mellom mennesker.

Risikoen for å bli smittet ved å spise en kotelett, er minimal. Eventuelle bakterier fins på overflaten av kjøttet og vil dø ved varmebehandling, og i Norge er det vanlig å gjennomsteke svinekjøtt.

Mattilsynet understreker også at forekomsten i Norge er svært lav i forhold til andre land.

I Danmark påviste for eksempel en undersøkelse i fjor MRSA i hver femte pakke med svinekjøtt i danske butikker, en kraftig økning på få år. Omkring halvparten av alle svinebesetningene i Danmark har testet positivt for MRSA-bakterien.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.