Victor D. Norman

Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

It's the economy, stupid

Det er arbeidsmarkedet det er noe i veien med, ikke guttene.

Publisert: Oppdatert:

Skal vi forebygge et enda mer alvorlig gutteproblem, er det der innsatsen må settes inn. Vi må gjøre i hvert fall to ting: Sykehus, skoler, sykehjem og andre kommunale tjenesteytere må aktivt og bevisst rekruttere flere unge menn.
Skal vi forebygge et enda mer alvorlig gutteproblem, er det der innsatsen må settes inn. Vi må gjøre i hvert fall to ting: Sykehus, skoler, sykehjem og andre kommunale tjenesteytere må aktivt og bevisst rekruttere flere unge menn. (Foto: Christopher Olssøn)