7. mai i år var det 300 år siden Arendal og Risør fikk kjøpstadsrettigheter og med det ble anerkjent som byer, og jubileene er blitt feiret på behørig vis begge steder – med bindsterke verk om byenes historie og en imponerende serie av lokale arrangementer.