Mari Rege

Flere foreldre kan gi barna en god start

Noen dult kan få flere foreldre til å gjøre mer for barnas utvikling.

Publisert: Oppdatert:

Det å lese litt sammen med barnet hver dag er en viktig aktivitet for å støtte opp om barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling, skriver artikkelforfatteren.
Det å lese litt sammen med barnet hver dag er en viktig aktivitet for å støtte opp om barnets sosiale, emosjonelle og språklige utvikling, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Istock)