Når kapital og eiendom går i arv i familien – generasjon etter generasjon – snakker vi om dynastisk rikdom. Unge rikinger disponerer da gamle penger, og formuen deres kan øke selv om hver generasjon har et større forbruk enn foreldregenerasjonen.

Inntektsulikheten mellom dynastiene og de andre kan også øke, særlig når den økonomiske veksten er lavere enn avkastningen på kapital – som i de fleste land i dag.

Å holde tritt med de som arver ved å spare og investere deler av arbeidsinntekten, går ikke.