Victor D. Norman

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

I globaliseringsbølgens bakevje

Prispresset og det stramme arbeidsmarkedet har sitt opphav på tilbudssiden, og kan ikke løses bare ved stramt statsbudsjett og høyere renter.

Publisert: Oppdatert:

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre skal nå forhandle i Stortinget om statsbudsjettet. Hvis vårt eneste svar blir strammere finanspolitikk og høyere renter, vil årene fremover i beste fall bli stadig gråere, skriver artikkelforfatteren.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og statsminister Jonas Gahr Støre skal nå forhandle i Stortinget om statsbudsjettet. Hvis vårt eneste svar blir strammere finanspolitikk og høyere renter, vil årene fremover i beste fall bli stadig gråere, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Per Thrana)