Det begynte så lovende, først med fri handel og økonomisk integrasjon i Europa, så med den ene suksesshistorien etter den andre langs sørøstkysten av Asia, og til slutt Kinas mektige inntog i verdensøkonomien. Drømmen om én verden var blitt en realitet, og fruktene var så billige klær at det knapt var lønnsomt å vaske dem, en flora av elektronikk som nå fyller fritiden til de fleste av oss, og globale forsyningskjeder som var like velsmurte og revolusjonerende som Fords samlebånd hadde vært et par mannsaldre før.