De store håpene er minst 250 år gamle og knytter seg til hvordan grunnrenteinntekter skulle avskaffe fattigdom i verden. Sosiale reformatorer og politiske økonomer som Thomas Pain (1737–1809), Nicolas de Condorcet (1743–1794), senere John Stuart Mill (1806–1873) og ikke minst Henry George (1839–1907) spente buen. Skattlegging av grunnrente kunne finansiere sosial utjevning, argumenterte de. Alle innbyggere skulle få en minsteinntekt og ordninger som ligner på velferdsstatens sosialforsikring i dag.