Pasienten må få mer og ikke mindre makt. Det er dette som står på spill i valget mellom Høyre og Arbeiderpartiet.

Å styrke pasientens medvirkning i egen behandling er kjernen i Høyres mål om å skape pasientens helsetjeneste. Valgfrihet og mer makt til pasientene er også bakgrunnen for at vi har sagt at ingen beslutninger om pasienten skal gjøres uten pasientens deltagelse, for at vi har innført fritt behandlingsvalg og ikke minst pakkeforløp for kreft og andre sykdommer. For meg er det uforståelig at Arbeiderpartiet vil frata pasientene makt ved å reversere flere av disse reformene.

Fritt behandlingsvalg er et viktig supplement til den offentlige helsetjenesten. Det gir deg som pasient tilgang til et bredere spekter av behandlingstilbud- og metoder, uavhengig av størrelsen på lommeboken. For Høyre er det en verdi i seg selv å kunne velge, men fritt behandlingsvalg handler om langt mer enn valgfrihet. For ikke alle behandlingsløp følger en standard prosedyre. Har du røket et korsbånd finnes det en operasjon som løser det. Da er det kanskje ikke så viktig for deg om det står «Vestre Viken» eller «Volvat» på skiltet over døren der du skal opereres.

Sliter du derimot med rus og psykiske lidelser finnes det ingen standard løsning. Hvordan behandlingstilbudet er skrudd sammen der du får behandlingen, kan ha alt å si. For enkelte pasienter er muligheten til å velge behandlingsmetode- og form avgjørende for at behandlingen i det hele tatt skal virke. Høyre vil at disse pasientene også i fremtiden skal kunne velge det tilbudet som passer for akkurat dem. Fritt behandlingsvalg har gitt oss nye behandlingsmetoder, som har bidratt til en større bredde i hva slags behandling som tilbys, særlig for grupper som ofte ikke er blitt prioritert. Arbeiderpartiet vil reversere fritt behandlingsvalg, og ta fra de samme pasientene retten til å velge. Jeg lurer på hvorfor Arbeiderpartiet vil umyndiggjøre pasientene.

Høyre i regjering har også innført pakkeforløp for kreftpasienter, som skal sikre rask utredning og effektiv behandling. Det er skummelt å få påvist en alvorlig sykdom. Spørsmålene blir mange. Da Arbeiderpartiet styrte helsepolitikken, måtte folk sitte hjemme og vente på et brev i posten. De måtte møte opp på sykehuset, uten å vite hva som skulle skje. Slik er det ikke lenger. Allerede når fastlegen din mistenker kreft, skal du presenteres for hva som skal skje videre. Du skal få en konkret tidsramme, og du skal presenteres for et utprøvd og standardisert behandlingsopplegg som mange før deg har gått gjennom. Dette skaper trygghet i en krevende tid for pasienten.

Erfaringene fra kreftbehandlingen har vi tatt med oss innen andre områder. Nå finnes det pakkeforløp også innen rus, psykisk helse og hjerneslag. Prinsippet er det samme: Du skal presenteres for en behandlingsplan med en tidsramme. Du skal sikres informasjon gjennom hele sykdomsforløpet. Men også dette vil Arbeiderpartiet reversere. De vil ta fra pasienter innen rus og psykiatri den samme forutsigbarheten gjennom pakkeforløp som pasienter med kreft. Hvorfor? Er det slik at personer som har problemer med rus og psykisk helse skal ha mindre myndighet og forutsigbarhet enn andre?

Denne uken la regjeringen frem en pårørendestrategi. Igjen handler det om å sette den enkelte i sentrum. Kommunene skal tilpasse seg de pårørende, ikke motsatt. I strategien har vi lagt vekt på at de pårørende skal sikres informasjon og medvirkning. Tjenestene skal være forutsigbare og koordinerte. For det er ikke bare pasientene selv som i større trenger å bli sett, og oppleve forutsigbarhet i møte med helsetjenesten.

Arbeiderpartiets svar på folks utfordringer, er alltid mer penger. Men skal vi få bedre helsetjenester, trenger vi også bedre løsninger. Vi trenger innovasjon og utvikling. Penger løser ikke alt. Helsepolitikken viser at det er store forskjeller på Arbeiderpartiet og Høyre. Arbeiderpartiet setter systemet først. Høyre setter enkeltmennesker først. Arbeiderpartiet vil gi deg mindre frihet. Høyre vil gi deg mer frihet. Arbeiderpartiet vil reversere. Høyre vil fortsette det gode arbeidet. Derfor betyr det mye hvem som får styre helsepolitikken fremover. Jeg håper at det blir oss. Skulle Arbeiderpartiet få tilbake makten, kan vi igjen få en helsetjeneste som setter systemet foran enkeltmennesket.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.