Hvorfor stemmer så mange velgere på politikere som blinker til venstre, men kjører til høyre?

Hvordan kan store velgergrupper som trenger en effektiv og konsistent politikk til felles beste, stemme frem politikere med ineffektive og usammenhengende tiltak som i realiteten tjener et rikt mindretall?

Og hvorfor skjer dette der den økonomiske ulikheten er stor og den sosiale organiseringen svak?

Dette er høyrepopulismens gåte.