Victor D. Norman

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Det er tre gode grunner til å hylle ham som en stor økonom

Kalle Moenes faglige virke springer ut av et radikalt politisk ønske om å forandre verden.

Publisert: Oppdatert:

Kalle Moene er en fremragende formidler. Han skriver godt, og han er om mulig enda bedre muntlig, skriver artikkelforfatteren.
Kalle Moene er en fremragende formidler. Han skriver godt, og han er om mulig enda bedre muntlig, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Ida von Hanno Bast)