Mandag 21. oktober lanserte regjeringen derfor Langskip, en norsk løsning for å fange, transportere og lagre CO2. Lykkes vi vil det vise at vi kan kutte klimautslippene, ikke utviklingen. Med Langskip vil Norge vise at det er mulig å fange, transportere og lagre CO2.

Navnet er gitt etter vikingenes skip som med sin fleksible og smidige konstruksjon var langskipene det ypperste av innovasjon og skipsbyggerteknologi i sin tid. De var sjødyktige og raske fartøy som gjorde vikingene til langveisfarende handelsfolk.

Vårt Langskip består av støtte til et fangstanlegg på Norcems sementfabrikk i Brevik, og betinget støtte til Fortum Oslo Varmes anlegg for avfallsforbrenning i Oslo. I tillegg vil vi gi støtte til Northern Lights, et partnerskap mellom Equinor, Shell og Total, som får ansvaret for å transportere og lagre CO2 permanent.

Langskip er den største investeringen i klimateknologi i norsk industri noensinne og vil bidra til å skape fremtidens grønne arbeidsplasser. Sementproduksjon og avfallsforbrenning er industrielle prosesser der CO2-fangst er det eneste realistiske alternativet til å fjerne utslippene. Markedspotensialet for å eksportere en klimaløsning for å kutte utslipp innenfor både sement og avfall er betydelig. Northern Lights har på sin side kontakt med industriselskaper i hele Europa som har utslipp de ønsker å lagre. Et realistisk potensial ser foreløpig ut til å være 48 millioner tonn CO2 per år fra disse selskapene.

Etter at den rødgrønne regjeringen skrinla Mongstad, har min regjering jobbet med å realisere nye og bedre prosjekter. Langskip er resultatet av det. Det er et langt mer modent prosjekt vi nå fremmer for Stortinget, enn det som var tilfellet for Mongstad. Det er likevel betydelige kostnader og risiko i et så stort og komplisert prosjekt. Statens forventede utgifter er 16,8 milliarder kroner, og prosjektet samlet er beregnet til cirka 25 milliarder kroner. Det er altså slik at både staten og industrien tar på seg risiko.

Regjeringen foreslår å realisere Norcem som første fangstanlegg, deretter Fortum Oslo Varmes anlegg, forutsatt at sistnevnte får tilstrekkelig egenfinansiering og finansiering fra EU eller andre kilder. For å demonstrere en hel kjede fra fangst, via transport, til lagring trenger vi kun ett anlegg, det er også den viktigste årsaken til at vi stiller noen betingelser for at staten skal støtte et fangstanlegg nummer to. I tillegg er det et mål i seg selv å gjøre det vi kan for å sikre internasjonal støtte til å investere i en teknologi mange land og industrier vil dra nytte av.

For at Langskip skal gi ønsket resultat er det viktig at det blir det første av mange, ikke det siste av få. Derfor er det viktig at andre land kommer etter. Forrige uke la Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, forslag om at EU, i likhet med Norge, skal skjerpe målet for utslippsreduksjoner til 55 prosent innen 2030. Det er nødvendig for å gjøre Norge og Europa til lavutslippssamfunn i 2050. Langskip kan være et betydelig bidrag i den sammenheng: Fullt utbygd vil transport- og lagringsdelen ha kapasitet på fem millioner tonn CO2 årlig. Dette tilsvarer utslippene fra 1,25 millioner biler, og gir dermed rom for store utslippsreduksjoner i Europa.

CO₂-håndtering gjør det også mulig å produsere hydrogen fra naturgass med svært lave utslipp. Hydrogen kan deretter brukes i kjøretøy, skip og industrielle prosesser helt uten utslipp av klimagasser. Hydrogen har derfor en sentral rolle i EUs Green Deal og sees på som en mulighet til å skape nye arbeidsplasser og vekst etter pandemien. Norge har store muligheter, både som energinasjon og teknologinasjon, til å bli med på utviklingen av hydrogenløsninger.

Jeg mener Langskip er en effektiv måte for Norge å bidra til at de globale klimautslippene reduseres på lang sikt til lavest mulig kostnad. Vi skal ikke underkommunisere risikoen. Vi er avhengig av at det blir flere fangstanlegg i Europa for å lykkes. Men dersom vi lykkes, har Langskip et potensial for å bli et stort steg for å sikre teknologisk utvikling og viktige industrijobber i hele landet vårt. Med sjøsettingen av Langskip bidrar vi til å stoppe utslippene, ikke utviklingen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.