Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiets leder

Klimastormakter i Norden – vi kan få til mer sammen

Å kutte utslipp i Norge er viktig, men ikke nok. Kan ett svar ligge i nordisk samarbeid om avansert miljøteknologi?

Publisert: Oppdatert:

Det blir krevende for oss å nå målene om minst 40 prosent kutt innen 2030, både i industrien og den såkalte ikke-kvotepliktige sektoren (som transport, landbruk, bygg, avfall). Men vi har forpliktet oss, med EU, og målet skal nås.
Det blir krevende for oss å nå målene om minst 40 prosent kutt innen 2030, både i industrien og den såkalte ikke-kvotepliktige sektoren (som transport, landbruk, bygg, avfall). Men vi har forpliktet oss, med EU, og målet skal nås. (Foto: Gunnar Lier)