Byer er farlige. De trekker til seg maktmennesker og spekulanter, de virker som magneter på organisert og spontan kriminalitet, de er arnesteder for ekstremisme og revolusjon, og – ikke minst – de er perfekte spredningsbassenger for smittsomme sykdommer. Historisk var det så farlig i byene at antallet som døde oversteg antallet som ble født. Hadde de ikke fått en jevn tilførsel av innflyttere fra landsbygda, hadde de derfor forsvunnet av seg selv.