Pandemien har vist hvilken kreativitet som finnes i det norske folket. Skoler la om undervisningen, møter ble digitale, helsetjenesten mobiliserte og bedrifter fant nye markeder. I fjor og i år er det notert 97 nye selskaper på Oslo Børs. Viljen og evnen til å investere i nye private arbeidsplasser er høy. En viktig grunn er næringslivets evne til å omstille seg. Denne egenskapen må vi bygge videre på i den kommende tiden.

For nå handler det om å skape nye arbeidsplasser i privat sektor. Dette er arbeidsplasser som skal betale for pensjoner, helsehjelp og velferdsordninger. De nye arbeidsplassene skal komme i en tid der klima og miljø blir viktigere, og der teknologien endrer seg hurtig. Uten omstilling lar det seg ikke gjøre. Nettopp derfor besluttet regjeringen ved inngangen til pandemien at vi skulle satse på virkemidler som skulle gi bedriftene vekstkraft på vei ut av pandemien. Grønn plattform og satsing på forskning og utvikling er eksempler på dette.

Nylig har vi også lagt frem en fremtidsrettet klimaplan som gjør at vi skal kutte utslippene, men ikke stanse utviklingen. Vi satser på grønn skipsfart, fremtidsrettet havbruk, hydrogen og karbonfangst. Det handler om å se muligheter sammen med næringslivet, satse på forskning og utvikling, samt bygge ut nødvendig infrastruktur. Det er avgjørende for at omstillingen av Norge skal lykkes.

Noen forsøker å politisere hvem sin tur det er nå. Jeg mener at vi alle må dra lasset sammen. Hvis Norge skal lykkes med omstilling må jobbskapere, politikere, industriarbeidere, gründere, helsearbeidere og alle andre jobbe sammen. Bare på den måten kan vi sikre private arbeidsplasser og folk i jobb.

Akkurat nå går mange mennesker ledige eller er permittert. Det er fortsatt tøffe tider for deler av norsk næringsliv. Mange permitterte og ledige vil komme tilbake i jobb etter hvert som restriksjonene lettes. Men ikke alle. En grunn til dette er at når bedrifter omstiller seg, endres også behovet for kompetanse. En viktig jobb blir å tette gapet mellom kompetansen som arbeidstagerne har og kompetansen som bedriftene trenger. I regjering har Høyre derfor tatt initiativ til treparts bransjeprogram. Foreløpig har vi etablert programmer blant annet for industri, byggenæringen og kommunal helse og omsorg. I neste stortingsperiode vil Høyre at det skal etableres bransjeprogram for alle bransjer som utsettes for omstilling og digitalisering.

En god utdannelse er et viktig verktøy for å skape et bedre liv, enten man vil ta mesterbrev eller mastergrad. Næringslivet har behov for begge deler, og regjeringen har de siste årene gitt yrkesfagene et løft. Det er her mangelen på kompetanse har vært størst. Flere unge ser nå muligheter innen yrkesfag. Men fortsatt dropper en av fem elever ut av videregående skole. Svake ferdigheter fra ungdomsskolen er en av de viktigste årsakene til frafall i videregående skole. Høyre vil derfor gjennomføre en ungdomsskolereform som tar sikte på økt læring, trivsel og motivasjon. Vi vil se på fagsammensetningen på nytt og åpne for mer praktiske tilnærminger i fagene matematikk, norsk og engelsk. En slik reform vil kreve omstilling fra både skoler og lærere.

De som virkelig har omstilt seg under pandemien, er helsetjenesten. Det skal vi alle være takknemlige for. Men helsekøene har vokst under krisen. De koster samfunnet millioner av kroner og fører til dårligere livskvalitet for den enkelte. Køene må ned slik at folk får den helsehjelpen de trenger raskest mulig. Høyre vil at det offentlige skal kjøpe ledige plasser hos private. Slik får vanlige folk, og ikke bare de med tykk lommebok, muligheten til rask behandling.

Vi ser heldigvis slutten på pandemien. Før koronaen rammet oss, klarte vi å snu ni års nedgang i sysselsettingsandel til oppgang. I 2019 alene ble det skapt over 30.000 flere jobber i privat sektor. Nå skal vi klare det igjen. Jeg tror på Norge og skaperkraften som bor i hver enkelt av oss. Jeg tror på vår felles evne til omstilling. For jeg har sett det skje hver eneste dag under pandemien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.