Koronaviruset har satt Norge og verden i en svært krevende situasjon. For liv og helse, men også for økonomien. De omfattende smitteverntiltakene har fått virke i litt over to uker og de vil virke i minst to uker til. Allerede er mange arbeidstagere permittert. Noen bedrifter har kastet inn håndkleet. Andre kjemper for å holde hjulene i gang. Det er tunge dager for norsk næringsliv.

Et samlet politisk Norge er likevel enige om at det er rett å lytte til de helsefaglige rådene og gjennomføre tiltakene. Andre har tatt til orde for at smitteverntiltakene får så store konsekvenser for norsk økonomi, at det ikke lar seg forsvare å fortsette med dem.

Jeg mener det er minst fem grunner til at vi må fortsette å bekjempe viruset.

For det første er alternativet til å gjennomføre smitteverntiltakene at helsetjenesten vår kollapser. Hvis smitten hadde fortsatt å spre seg i samme tempo som den trolig gjorde før smitteverntiltakene ble innført, ville det før påske var omme vært 2700 koronasyke personer innlagt på norske sykehus samtidig. Da ville ikke helsetjenesten kunnet hjulpet alle.

For det andre må vi huske på at de tusener av nordmenn som trenger øyeblikkelig hjelp av andre grunner enn Covid-19, fortsatt vil trenge det. Det kan være din kreftsyke venninne, en kollega som får hjerteinfarkt eller noen du er glad i som blir utsatt for en ulykke.

Allerede må vi utsette mange undersøkelser og behandlinger som er nødvendige, men som helsetjenesten har vurdert at kan vente. Men vi kan ikke risikere å havne i en situasjon hvor helsetjenesten hverken klarer å gi øyeblikkelig hjelp til de av oss som trenger behandling for korona, eller de av oss som trenger det av helt andre grunner. Det er det som er hovedbegrunnelsen for tiltakene.

For det tredje er ikke norsk næringsliv isolert fra resten av verden.

Koronapandemien har ført til store børsfall over hele verden, og det er stor uro i finansmarkedene. Stadig flere land setter i gang tiltak mot smittespredning. Folk reiser mindre og handler mindre. Det er i seg selv dramatisk for en liten og åpen økonomi som vår når handelspartnerne våre ikke lenger vil kjøpe det vi selger.

For det fjerde settes oljebransjen nok en gang på prøve. Prisen på olje har falt under 30 dollar fatet. Både pandemi og andre forhold i oljemarkedet har spilt inn på det. Når prisen på vår viktigste råvare faller, har det store konsekvenser for både enkeltmennesker og bedrifter. Heldigvis er oljenæringen bedre rustet til å håndtere lavere oljepris i dag, enn da oljeprisen falt i 2014. Utfordringene er likevel store.

Poenget er at med både usikkerhet i verdensøkonomien, og et dramatisk oljeprisfall, ville Norge selv uten smitteverntiltakene stått overfor betydelige økonomiske utfordringer. Det er utenfor vår kontroll. Men det som skjer i Norge, kan vi kontrollere. Ved å innføre smitteverntiltakene tidlig, håper vi å være blant de land som har god kontroll på smittespredningen, som unngår kollaps i helsetjenesten og som samtidig klarer å gi målrettet hjelp til arbeidstagere og bedrifter.

Ser vi ut over Europa, ser vi at næringslivet har det aller vanskeligst i de landene hvor myndighetene har mistet kontroll over epidemien. Vi må unngå å komme dit.

For det femte er Norge godt rustet til å møte utfordringene vi står overfor.

Selv om smitteverntiltakene kun er én av årsakene til den alvorlige økonomiske situasjonen vi står i, er det tøft for dem som rammes. Mange, både bedrifter og familier, vil trenge økonomisk hjelp.

Vi er så heldige i Norge at vi er i en situasjon der vi har råd til å gi dem det.

Vi har solide banker og et stort oljefond. Samtidig er både regjeringen og Stortinget beredt til å gjøre det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og få næringslivet gjennom krisen.

Dette til tross: næringslivet må forberede seg på at det blir tøft fremover og at vi alle må bidra. Det vil ikke være mulig å kompensere for alle tap, men vi vil gjøre alt i vår makt for å hjelpe ellers levedyktige bedrifter over kneiken, slik at de kan fortsette å skape arbeidsplasser også etter korona.

Landet vårt har et godt utgangspunkt for å klare to ting på samme tid; både redde liv og redde økonomien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.