Høsten og starten på vinteren er blitt annerledes enn mange hadde sett for seg. Da samfunnet ble gjenåpnet i september, var det ennå lenge til omikron skulle oppstå i Sør-Afrika og strømprisene skulle nå rekordnivåer. Det som derimot var klart, var at ulikheten i Norge hadde vokst gjennom mange år og krevde en politisk kursendring som virkelig tar tak i urettferdig fordeling av makt og rikdom.

Det har vært – og er – regjeringens rettesnor at vår politikk skal gi et mer rettferdig Norge. Vi leverer løsninger som gjør at det nå er vanlige folks tur: Tiltak som gir et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter for arbeidsfolk, et budsjett som retter opp usosiale kutt, en klimapolitikk som kutter utslipp og skaper arbeidsplasser samtidig som regningen for omstillingen fordeles rettferdig. Det er slutt på tiden da de med mest får de største skattelettelsene. Nå skal skattesystemet være omfordelende og bidra til å utjevne ulikhet – ikke forsterke den. Dette er politikk som vil merkes og synes inn i 2022 og fremover.

Samtidig har to kriser krevd rask respons og kraftfull politikk.

En global pandemi er ikke over selv om smitten er lav i deler av verden. Det er bare litt mer enn tre uker siden omikronvarianten ble oppdaget, og det tok kun få dager før et av de største, kjente utbruddene i verden kom – nær oss – på en restaurant på Aker Brygge.

Det ble som helsedirektøren har sagt, en game-changer. Vi måtte handle raskt, i tråd med de smittevernfaglige rådene vi løpende mottar, og innføre inngripende tiltak som kom i tillegg til dem som allerede var innført.

Vi vet at beskjeden om ny innstramning var blytung å få for veldig mange. Og aller mest for dem som igjen risikerer å miste jobben og levebrødet. Derfor var det også viktig for regjeringen å komme raskt ut med ordninger som skal ivareta folk og bedrifter i en veldig vanskelig situasjon. Målet er klart: Når myndighetene legger begrensninger for folk og bedrifter, skal fellesskapet stille opp.

De økonomiske tiltakene skal gi trygghet til folk og bedrifter for at de får hjelp gjennom krisen. De som blir permittert, skal sikres inntekt og trygghet. Bedrifter skal få krisestøtte. Samtidig legger vi inn mekanismer som skal hindre at pengene går til utbytte, og at noen få aktører stikker av med store deler av potten.

Fordi krisen rammer urettferdig, må politikken være rettferdig.

Det er det styrende prinsippet også i møte med den andre store saken som folk virkelig merker på familieøkonomien: Skyhøye strømpriser. Strømprisene har gjort mange utrygge, rett og slett fordi de ikke vet om pengene vil strekke til. Om de vil klare regningene som kommer. Om de kan holde det varmt i hjemmet sitt gjennom en kald vinter.

Regjeringen tok tidlig i høst grep med økt bostøtte og en kraftig reduksjon i elavgiften – der mesteparten av kuttet ble lagt til de kalde vintermånedene.

Forrige helg la vi frem ytterligere tiltak: Vi innfører målrettede ordninger for dem som er ekstra utsatt, gjennom økt bostøtte, ekstra lån og stipend til studenter og mer penger til kommunene slik at folk kan få hjelp med strømregningen gjennom sosialhjelp. Vi vil i tillegg sette oss sammen med bransjen for å se på hvordan vi kan bidra til at de som trenger det, kan få mulighet til å fordele regningene over flere måneder. Samtidig vet vi at prisene ligger an til å være så høye at mange – også blant dem som vanligvis ikke har problemer med å få pengene til å strekke til – ville få problemer i vinter. Derfor arbeidet vi frem en helt ny ordning som kommer vanlige husholdninger til unnsetning. Gjennom den vil alle husholdninger få et fratrekk på fakturaen når gjennomsnittlig markedspris for en måned ligger over 70 øre per kwh. Også her legger vi inn en mekanisme for å unngå at fellesskapets penger går til å øke ulikheten – gjennom et tak på hvor mye hver husholdning kan få, og gjennom at man ikke får støtte til hytter og fritidsboliger.

Når vi ser fremover, er det dette som vil kjennetegne regjeringens politikk: Rettferdige ordninger for å rette opp urettferdighet. En politikk som treffer vanlige folk, som satser på både de små og de store stedene, som ruster oss for fremtiden.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.