De fleste land trenger nye, enkle måter å omfordele inntekt på. Økonomen Debraj Ray og jeg har lenge diskutert hvordan vi kan utforme en borgerlønnsordning slik at den ikke bare omfordeler inntekt til de dårligst stilte, men også stimulerer til økonomiske forbedringer i land på forskjellige inntektsnivåer.

Forslaget