Da den franske samfunnsteoretikeren og politikeren Alexis de Tocqueville besøkte USA i begynnelsen av 1830-årene, ble han slått av den rollen som «likheten i livsbetingelser» spilte og den sterke stillingen kvinnene hadde i det amerikanske samfunnet. Det som først og fremst kan forklare den amerikanske «befolkningens velstand og styrke», hevdet han i boken «Democracy in America», er «kvinnenes overlegne stilling».

Da den engelske filosofen Mary Wollstonecraft besøkte Sverige, Norge og Danmark i 1795, ble hun derimot sjokkert over den dårlige måten tjenestefolk ble behandlet på – særlig kvinnene – med brutale arbeidsforhold og luselønn.