Mens mange byrder av global oppvarming trolig må bæres av innbyggerne i land med lav inntekt, skapes mye av problemet av innbyggerne i land med høy inntekt. Men det stopper ikke der. Det er også store forskjeller innad i land. De rikeste gruppene i hvert land har selvsagt et forbruk som innebærer et mye høyere CO2-utslipp enn andre.

For å illustrere skal jeg bruke beregninger som er laget av økonomene Lucas Chancel og Thomas Piketty.