Victor D. Norman

Victor D. Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Faktum est?

Sannhetsministerier er farlige, også når de opptrer på vegne av pressen – eller kanskje spesielt da.

Publisert: Oppdatert:

Hvordan kan man finne ut om Solberg-regjeringen har fått arbeidsledigheten ned og veksten opp? Det er så interessant at det kunne vært gitt som eksamensoppgave i samfunnsøkonomi, skriver forfatteren.
Hvordan kan man finne ut om Solberg-regjeringen har fått arbeidsledigheten ned og veksten opp? Det er så interessant at det kunne vært gitt som eksamensoppgave i samfunnsøkonomi, skriver forfatteren. (Foto: Mikaela Berg)