Mer enn noe annet er det arbeid som avgjør vår evne til å finansiere skole, omsorg, helsehjelp og en lang rekke andre oppgaver som vi betaler for i fellesskap. Derfor bør det uroe oss at en tredjedel av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet.