Hva har Nicolai Rygg, Gunnar Jahn, Erik Brofoss, Knut Getz Wold og Hermod Skånland til felles? Jeg mener selvfølgelig utover at de etter tur alle var sjefer for Norges Bank.

Svaret er at de alle drev med politikk. Jahn og Brofoss hadde vært finansministre før de ble sentralbanksjefer, Getz Wold hadde vært statssekretær i Sosialdepartementet, Skånland hadde ledet en serie offentlige utvalg med sterke meninger om alt fra inntektspolitikk til oljeutvinning.