Diskusjonen om eiendomsskatt er internasjonal og går langt tilbake. Mens diskusjonen i dag kanskje dreier seg mest om skatt på byeiendommer, var det også mer snakk om skatt på landeiendommer (jord) overalt i Europa for 200 år siden. De som eide mest jord og de største byeiendommene, bestemte politikken, og de som bestemte politikken kunne selvsagt gi ytterligere fordeler til eiendomsbesitterne som etter hvert skaffet seg store formuer.