Før eller senere skal de fleste av oss bli kjent med eldreomsorgen i Norge, enten som pårørende eller som hjelpe- eller pleietrengende.

Det er vanskelig å planlegge akkurat hvordan egen alderdom blir. Man vet jo ikke om bena eller hodet svikter først, om man er alene eller om man er to, og om man trenger akutt eller gradvis mer hjelp.