I over femti år har norsk olje- og gassutvinning forsynt verden med verdifull energi, og bidratt til å gjøre Norge til et velferdsland med små forskjeller og store muligheter. Nå står vi overfor et skifte fra fossile energikilder til fornybare.