For noen dager siden besøkte jeg Huseby barneskole i Trondheim. Ordfører Rita Ottervik og jeg listet oss stille inn i mattetimen til fjerdeklassingene. Elevene satt som tente lys, i en hestesko rundt lærer Kristina Skage Olufsen. Lærer Kristina talte ned. «Tre, to, én!». Et lysbilde av en åpen konfekteske kom opp på smarttavla. To-tre sekunder senere forsvant bildet. Så fikk en og en elev gå frem til tavla og tegne hvor mange sjokoladebiter de hadde sett. Noen så tre rader med fire, andre så fire rader med tre. En gutt så to sjokolader i midten, omkranset av to rader med fem. Det var den lille gangetabellen i fri utfoldelse.

Det var en opplevelse å følge denne skoletimen. Iveren til elevene, alle hendene i været samtidig, men ingen som avbrøt hverandre. Mye takket være roen, kontrollen og varmen til lærer Kristina. Jeg tenkte flere ganger: Så heldige barn, som har en så flink lærer.

Hovedformålet med skolen er at barna våre skal lære. Vår oppgave som politikere er å legge til rette for læring. Det tror jeg ingen er uenige om. Men for å sikre god læring, må vi ha flere tanker i hodet på én og samme tid. Det har ikke statsminister Erna Solberg.

I denne valgkampen har hun kritisert Arbeiderpartiet for å overse viktigheten av læreren, og i stedet snakke om skolemat, skolefritidsordning og fysisk aktivitet, som Solberg ikke mener er så viktig for læring. Hun tar feil.

Læreren er viktigst for læring. Punktum. Derfor vil Arbeiderpartiet ha flere lærere og fortsatt stor satsing på etter- og videreutdanning. Én av fire elever fullfører ikke videregående skole innen fem år. Det er fordi mange faller fra i starten når de ikke lærer å lese, skrive og regne godt nok. Da er tidlig innsats avgjørende, og da trengs det flere lærere i grunnskolen. Det må være flere enn én lærer i klasserommet når det trengs. Arbeiderpartiet øremerker penger til å ansette 3000 flere lærere frem til 2021. Høyre er mot lærernorm, vil avskilte erfarne lærere og prioriterer skattekutt fremfor god kommuneøkonomi som gjør skolene i stand til å ansette flere lærere.

Men læring handler om mer. En politikk for god læring handler også om å se hele eleven. Aktive og mette barn lærer best, konsentrerer seg bedre og forstyrrer andre mindre. Det er derfor Arbeiderpartiet vil gi alle elever et skolemåltid hver dag. Det sier Høyre og Erna Solberg nei til, til tross for at forskningen viser at et enkelt skolemåltid er et av de mest effektive tiltakene for å utjevne sosiale forskjeller i skolen. Over 60.000 barn har ikke med seg matpakke på skolen. Mange andre kaster matpakken i søpla og spiser heller boller og kjøper sjokolademelk på butikken. I Storbritannia har skolemat bedret prestasjonene i matte, engelsk og naturfag. Klarere bevis på at skolemat også handler om læring, finnes knapt. Et måltid er også mer enn mat. Det vil skape en ny fellesarena for ungene våre på skolen.

Erna Solberg sier nei til både flere lærere og skolemat. «Ikke flere, men bedre lærere», sier Høyre. Men selv på det løftet, har ikke Solberg levert. I dag er antallet ukvalifiserte lærere i skolen det høyeste på over 15 år. Antallet ukvalifiserte lærere har økt med hele 49 prosent siden 2013. Og lærernormen, som setter et tak for hvor mange elever det kan være for hver lærer i et klasserom, var sist høst ikke oppnådd i over halvparten av kommunene der Høyre styrer. Til sammenligning hadde to av tre Ap-styrte kommuner allerede oppfylt lærernormen.

Arbeiderpartiet prioriterer læring. Og Arbeiderpartiet kan prioritere læring. Vi har pengene i budsjettene, til både lærere, skolemat og SFO, fordi vi ikke prioriterer åtte milliarder kroner i skattekutt til de rikeste. Høyre har dessverre et enøyd syn i skolepolitikken – og vil tvinge folk til å velge enten gode lærere eller skolemat eller SFO eller mer fysisk aktivitet. Vi kan bytte ut enten med og. Alle deler er nødvendig for at ungene våre skal lære mer. Og alle deler er mulig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.