I Norge har vi mange industrieventyr å være stolte av. Hydro, Equinor, Aker, Yara, Kongsberg og Telenor har vært viktige for arbeidsplasser og verdiskaping i årtier. Nå legger regjeringen til rette for omstilling til en mer bærekraftig fremtid gjennom rammevilkår og reguleringer.