Klimaendringer og klimapolitikk er blitt et av de viktigste temaene i denne valgkampen. Ekstremværet som skremmer, fra USA til Hellas, har sammen med sterke advarsler fra FNs klimapanel satt vår tids største utfordring øverst på dagsordenen også i Norge. Det er bra. Omstillingen vi og verden skal igjennom for å nå målene i Parisavtalen, er formidabel. Vi skal på få tiår bytte energisystem, fra det fossile til det fornybare, intet mindre. Da må politikken – hele politikken – holde tritt, og debatten må vides ut til å handle om mer enn for eller imot en sluttdato for norsk oljevirksomhet.

Nasjonalt er jobben klar: Vi skal kutte 55 prosent av våre utslipp i løpet av ni år. Det blir krevende, men målet er urokkelig. For Arbeiderpartiet er klima og natur rammen rundt all politikk vi skal gjennomføre. Derfor finner man ikke klimapolitikken bare ett sted i vårt program. Klima og natur er en avgjørende del av hele vårt politiske prosjekt. Det gjelder også politikken som når langt utover våre landegrenser.

I Europa-politikken betyr det at en ny regjering må føre en mer aktiv politikk for å sikre at Norge virkelig deltar i det grønne skiftet som nå pågår for fullt i regi av EU. Ofte preges den norske debatten av våre defensive interesser overfor EU, for eksempel knyttet til karbontoll eller kompensasjonsordning for utslipp av CO2 for norsk industri. Det er viktig. Men like viktig er det å bruke alle kanaler inn mot EU til å sikre at vi virkelig blir en del av EUs offensive agenda. Norge har verdensledende industrikompetanse som kan frembringe nye løsninger Europa vil etterspørre. Nordsjøen kan bli Europas lager for CO2 og karbonfangst- og lagring en stor ny næring. Vi har svært gode forutsetninger for å bidra til at EU når sine ambisiøse mål for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen. Vi har en leverandørindustri som kan ta store markedsandeler innen det fremvoksende markedet for flytende havvind i Europa.

På alle disse mulighetene blir Europa-politikken fremover avgjørende. Arbeiderpartiet kjenner verdien av EØS-avtalen for Norge, og vi vet å bruke de mange kanalene vi har overfor EU til å fremme norske interesser. Det blir svært viktig i årene fremover slik at vi bruker de mange mulighetene Norge har innen det grønne skiftet.

Oljefondet er et annet område hvor klima og natur utgjør en viktig ramme for det som kommer. Vi har programfestet at fondet skal bli det ledende pensjonsfondet globalt når det gjelder håndtering av klima- og naturrisiko. Målsetningen om høyest mulig avkastning til moderat risiko ligger fast, men fondet kan og bør ta en mer aktiv rolle for å kreve natur- og klimastrategier fra verdens selskaper. Det er bra for de økonomiske verdiene i fondet på lang sikt, og det er det kanskje viktigste redskapet vi har for å gjøre en forskjell i møte med klimakrisen. Høyre, og særlig Frp, har i lang tid raljert over slike ambisjoner. Skancke-utvalget, som DN behørig har omtalt, viser at det er mulig, nødvendig og økonomisk fornuftig for et fond som har evighetens perspektiv.

Utviklingspolitikken er et tredje område hvor klima og natur danner en ny og avgjørende ramme rundt vår politikk for 2020-tallet. I verden i dag mangler nesten 800 millioner mennesker tilgang til elektrisitet. For at folk skal komme ut av fattigdom, trenger barn utdannelse, voksne jobb og syke behandling. Da må skoler, arbeidsplasser og helsetjenester ha tilgang til energi. Land i rask vekst, særlig i Afrika og deler av Asia, vil trenge mye mer energi i årene fremover. Investerer de i kull i stedet for sol, vind og vann, har vi ingen mulighet til å nå Paris-målene. Dessverre har høyreregjeringen gjort utgangspunktet vanskeligere enn det burde vært. I 2013 gikk mer enn 1,7 milliarder kroner av bistandsbudsjettet til fornybar energi. I 2021 går bare 754 millioner kroner til samme formål. I vårt alternative budsjett for 2021 økte vi satsingen på dette feltet med nesten en halv milliard kroner. Etter åtte magre år lanserte utviklingsministeren i sommer et nytt klimafond – en god idé, men vi trenger å gjøre mye mer. Økte investeringer i fornybar energi vil være det aller viktigste i utviklingspolitikken det neste tiåret for en ny Arbeiderparti-ledet regjering.

Klimaendringene rammer globalt, og det er ingen grunn til at vi skal begrense vår klimapolitikk til det som skjer innenfor Norges grenser. Gjennom en offensiv utviklingspolitikk med fornybar energi som tyngdepunkt, et aktivt samarbeid med Europa og kloke investeringer av våre felles verdier vil vi bidra til å kutte verdens utslipp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.