Vi er inne i en krevende tid. Prisene på mat og drivstoff har økt. Rentene er på vei opp. På toppen av dette opplever store deler av Sør-Norge rekordhøye strømpriser.

Bakgrunnen for de høye strømprisene er sammensatt. Vi har hatt lite nedbør i deler av landet, med det laveste nivået for fylling av vannmagasinene de siste 20 årene. Så kom krigen i Ukraina med store kutt i eksport av russisk gass til Europa. Økte gasspriser har trukket strømprisene med seg. Energimangelen og prispresset forsterkes av at mange land i Europa har gjort seg avhengige av russisk gass, samtidig som de bruker mindre kull og kjernekraft. Mer fornybar energi er en nødvendig vei å gå, men det vil ta tid. Vi må derfor forberede oss på at en situasjon med høye kraftpriser kan vare i lang tid.

Viktigst å hindre energimangel

I den norske debatten argumenteres det for å kutte våre forbindelser til landene rundt. Argumentet er at Norge i et normalår kan klare seg selv med strømproduksjon fra norsk vannkraft. Men også det norske kraftsystemet er sårbart. Allerede i 1960 åpnet Einar Gerhardsen for kraftutveksling med Sverige. Slik skulle Norge unngå store overinvesteringer i reservekraft, som i de fleste år ville stå ubrukt. Den strategien har holdt seg godt i seksti år.

Norge kan trenge å importere kraft ved inngangen til denne vinteren. Høsten i fjor og våren i år var tørr i deler av landet. Fyllingsgraden i magasinene i Sørvest-Norge er nå 25 prosent lavere enn normalt, til tross for at eksporten av kraft fra Sør-Norge er redusert med nesten 80 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I forrige uke hadde Sør-Norge ikke eksport, men netto import av kraft på 61 gigawatt-timer. Om vi ikke kan importere kraft til vinteren, øker faren for at vi må rasjonere på strøm. Det vil igjen presse prisene enda mer opp. Klimaendringene vil dessuten gi mer uforutsigbart tilsig til norske magasiner. Det øker også forsikringsverdien av å være koblet på Europa.

Samtidig står dette fast: I alle land er det statens ansvar å hindre energimangel. I Norge handler det om å trygge vannkraften. Statnett vurderer forsyningssituasjonen i Sør-Norge som stram. Regjeringen tar derfor grep for å sikre styring og kontroll med magasinkapasiteten. Vi vurderer nå blant annet en regel om at når magasinfyllingen faller ned mot svært lave nivåer, skal fyllingen prioriteres og strømeksporten begrenses.

Strømstøtten demper prisene

Regjeringen fikk i fjor høst raskt på plass en ny ordning for å dempe konsekvensene av høye priser. Norge har i dag Europas mest omfattende strømstøtteordning. I høst, når kulden kommer og strømforbruket øker, forsterker vi ordningen, slik at den dekker 90 prosent av husholdningenes kostnader når prisen overstiger 70 øre/kWh. Støtten vil vare så lenge de høye prisene dominerer i deler av landet.

I sør og vest i landet merker bedrifter som ikke har fastprisavtaler de høye strømutgiftene. Flere skal få tilgang på rimelige fastprisavtaler og vi jobber med tiltak som kan støtte særlig de små og mellomstore bedriftene. Vi lytter til bedrifter, ordførere og viktige samarbeidspartnere som LO og NHO. Mange er utålmodige, men tiltakene må være målrettet og i minst mulig grad bidra til økt pris- og kostnadspress i en økonomi med god fart.

Mer kraft

For å sikre en rimelig pris på strøm og nok energi, trenger vi fremover å produsere mer kraft selv. Regjeringens storstilte havvindsatsing vil øke norsk fornybar kraftproduksjon betydelig. Men havvind tar tid. Vi jobber derfor også med å korte ned behandlingstiden for å bygge ut mer kraft fra vind på land, vannkraft og sol.

Situasjonen i Europa og i Norge utfordrer nå et energisystem som har sikret rimelig og nok kraft til norske forbrukere i lang tid. Vi tar grep for å dempe prisene og sikre nok kraft til vinteren, men heller ikke for oss finnes det en «quick fix» på denne krisen. Løsningene vi velger skal stå seg over flere år – og bygge på norske verdier hvor vi eier vannkraften i fellesskap og styrer energipolitikken basert på hva som er best for samfunnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Vi tar grep for å dempe prisene og sikre nok kraft til vinteren, men heller ikke for oss finnes det en «quick fix» på denne krisen