Sannheten er brutal: skal vi ha mindre skadelige utslipp og bedre miljø, må vi ha mindre vareproduksjon. Men kan vi leve av å klippe håret til hverandre? Må vi ikke ha vekst i den materielle vareproduksjonen som så gir oss økt velferd og bedre levekår?

Økonomisk er det selvsagt like mulig, eller umulig, å leve av å yte tjenester til hverandre som å leve av å produsere aluminium for hverandre.