Å dømme etter det hjemlige ordskiftet er svaret nei. Velferdsordninger er for rike land og bare dersom produktiviteten i privat sektor er høy nok. Vi må produsere først, og dele siden – som det så fint heter i Blådress-Norge.