Kan, bør og vil den norske velferdsstaten, med gratis og like velferdstjenester til alle, overleve min generasjon? Spørsmålet har vært stilt mange ganger, men den store debatten er uteblitt. Vi må få den snart – hvis ikke, vil svaret gi seg selv.

Byggverket det er snakk om er hele den delen av offentlig sektor – helse, omsorg og utdannelse – som driver med individuell tjenesteytelse. Hos oss er alle sikret tilnærmet gratis tilbud av disse tjenestene, men til gjengjeld må vi godta at omfang og kvalitet bestemmes av det offentlige og at tjenestene er rasjonert: Vi må stå i kø for ikke-akutt sykehusbehandling, det er trolig ikke ledig sykehjemsplass den dagen vi trenger det, og vi kan ikke fritt velge skole eller studieretning.