Victor D. Norman

Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole

Den universelle velferdsstaten kan reddes, men det haster

Konkurransen fra private kan lett føre det offentlige ut på ville veier.

Publisert: Oppdatert:

Hos oss er alle sikret tilnærmet gratis tilbud av disse tjenestene, men til gjengjeld må vi godta at omfang og kvalitet bestemmes av det offentlige og at tjenestene er rasjonert.
Hos oss er alle sikret tilnærmet gratis tilbud av disse tjenestene, men til gjengjeld må vi godta at omfang og kvalitet bestemmes av det offentlige og at tjenestene er rasjonert. (Foto: Christopher Olssøn)