Batterifabrikker og vindmølleparker til havs er blitt de nye utfoldelsesarenaene for norske politikere som tror at fremtiden ligger i en ny generasjon vernehjelmer. De er ikke de eneste. EU har lenge brukt grønn industriutvikling som politisk alibi for klimapolitikk, og i USA fikk Joe Biden bare gjennomslag for sine klimagrep ved å koble dem til subsidier og andre tiltak for å gjenreise. amerikansk industri. Han hadde neppe noe imot det.