– Et samlet storting er tydelig på at vi ønsker å sikre Bergen som medieby. En fremtidig avtale bør sikre at hovedkontorer blir i Bergen, der vi har et sterkt mediemiljø, sier Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Arild Grande.

Tirsdag leverte Knut Olav Åmås Mediemangfoldsutvalgets delutredning om kommersiell allmennkringkasting.

Les også: Foreslår skjønnhetskonkurranse for å treffe unge tv-seere

I utredningen kommer utvalget blant annet inn på spørsmålet om lokalisering av en kommersiell allmennkringkaster.

Utvalget skriver: «Etter utvalgets syn kan lokalisering også andre steder enn Bergen bidra til mediemangfoldet og tilby et alternativ til Oslo-dominansen innen riksdekkende medier. Utvalget vil peke på at et krav til lokalisering i Bergen i høy grad vil begrense søkergrunnlaget ettersom det er betydelig etableringshindre for aktører uten tung tilstedeværelse i regionen. Utvalget mener dette bør gå frem av forslaget som legges fram for Stortinget».

Utvalget peker også på at risikoen for at et krav om lokalisering på et bestemt sted trolig øker kostnadene i allmennkringkastingsoppdraget, «og i så fall må tas med i beregningen av kompensasjonen».

Det er på kollisjonskurs med innstillingen Familie- og kulturkomiteen på Stortinget ga om Regjeringens allmennkringkastingsmelding. I den står det spesifikt at Regjeringen skal «ta initiativ til å sikre fortsatt kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor og nyhetsredaksjon i Bergen innen utgangen av 2016».

TV 2 tar utgangspunkt i Bergen

Arbeiderpartiets Grande er ikke begeistret over forslaget, og vil ikke legge opp til en ny stor lokaliseringsdebatt i Stortinget. Han mener isteden at medieaktører med tilhørighet andre steder i landet kan få støtte på andre måter.

- For eksempel gjennom produksjonstilskuddet eller andre virkemidler. Men nå snakker vi om kommersiell allmennkringkasting, sier Grande.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes fastholder at TV 2 kan komme til å søke på en ny utlysning med kompensasjon med hovedkontor i Bergen.

- Prinsipielt så mener vi at det er viktig, også for mediemangfoldet, å ha en kommersiell allmennkringkaster som speiler Norge fra et annet ståsted enn Oslo. TV 2 er posisjonert til å søke på en balansert avtale dersom den snarlig lyses ut. TV 2 vil da søke med hovedkontor i Bergen, skriver Sandnes i en sms til DN.

Les også: – Stemningen har vært svært intens dnPlus

Ingen klare konklusjoner

Mediemangfoldsutvalget fremlegger ingen klare konklusjoner, men heller mot en løsning der staten kjøper inn allmennkringkastingsinnhold fra en eller flere aktører - tidsbegrenset til mellom tre og fem år.

Dette er den såkalte Modell B i utredningen som ble lagt frem tirsdag.

- Hensynet til bruksmangfold og et sterkt alternativ til NRK innen for eksempel nyheter, aktualiteter, debatt og dokumentarer, taler for at det fortsatt - i en begrenset tidsperiode - kan være rasjonelt for staten å rette virkemidler inn mot kommersiell allmennkringkasting som lineært, altså kringkastet, tv, sier Åmås.

Hvis staten går inn for offentlig innkjøp av allmennkringkasting, bør det følges av konkrete innholdskrav.

- Oppdraget bør ha konkret retning, og kreve bred nyhets- og aktualitetsdekning for forhold av samfunnsmessig betydning. Det bør være egenproduksjon av daglige nyhetssendinger, og en slik støtte kan også stimulere til innovasjon. Et krav om lokalisering kan øke kostnadene, og beregningen av kompensasjonen må følge deretter, sier Åmås om modell B.

Les også: Vil ikke gi TV 2 sugerør alene dnPlus (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.