Polaris Medias driftsresultat før av- og nedskrivninger endte på 58,3 millioner kroner i andre kvartal, mot 45,4 millioner kroner året før.

Polaris er Midt-Norges største mediekonsern og eier aviser som Adresseavisen, Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke. Konsernet hadde salgsinntekter i andre kvartal for 386,5 millioner kroner, mot 399,8 millioner året før. 

Årsaken til at konsernet går i pluss, er blant annet at driftskostnadene er redusert med 26 millioner kroner, i stor grad drevet av nedbemanning i avisene.

– Det er ikke tvil om at vi er godt fornøyd med både andre kvartal og første halvår. Det har vært en fin utvikling for mediehusene og for resten av konsernet, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Mister annonseinntekter

Fallet i driftsinntekter kommer av svakere annonseinntekter – Polaris mistet i underkant av 18 millioner kroner i annonseinntekter, sammenlignet med samme periode i fjor.

Konsernet opplever imidlertid en vekst i brukerinntekter, men denne veier altså ikke opp for fallet i annonseinntekter. Brukerinntektene til Polaris var på 139,6 millioner kroner, mot 133,9 året før. Koch sier at Polaris for første gang på et par år også hadde vekst i de digitale annonseinntektene.

– Totalt blir det til en nullvekst i digitale annonseinntekter for halvåret, men det er mye bedre enn de ti–femten prosentene vi lå i minus i fjor, sier Koch, og mener utviklingen kan tilskrives annonsesamarbeidet konsernet har med Schibsted.

Nedbemanner

Polaris holder frem mot 2020 på med et kostnadsbesparingsprogram. Konsernet skal kutte 300 millioner kroner i perioden. Det er allerede avtalt frivillig nedbemanning med 118 årsverk for 2017 og 49 årsverk for 2018 og 2019. Totalt skal det derfor nedbemannes 167 årsverk frem mot 2020, mens det også er gjort avsetninger for ytterligere 28 årsverk i 2018 og 2019.

– Det er klart at det omfattende kostnadsprogrammet gir effekter. Hadde vi ikke hatt det, hadde vi ikke hatt vekst i resultater. Men det er fint å se at nedgangen på inntektene nå er på tre prosent og ikke 6–7 prosent, slik det var i fjor, sier Koch.(Vilkår)

Se hvordan Støre må lete etter ordene når han forklarer Aps valgstrategi
Ap-leder Jonas Gahr Støre sier man bør være varsom med å feire tallene om oppgang i norsk økonomi. Samtidig avfeier han at tallene passer Arbeiderpartiets valgkampstrategi dårlig. Men da han skal forklare APs strategi må han lete etter ordene.
01:13
Publisert: