Aviskonsernet noterer et resultat før skatt på 420 millioner kroner i 2017. Det er en oppgang på nesten 200 millioner kroner fra 2016, der resultatet før skatt ble 221 millioner kroner. En økning på over 90 prosent fra 2016.

Årets oppførte 2016-tall er imidlertid ekskludert tall fra konsernvirksomhet som ikke er videreført. Dette er ifølge konsernsjef Stokstad tall fra opplysningen 1881.

Om man regner ut ifra tallene som ble offentliggjort på konsernets tilsvarende presentasjon i fjor har driftsresultatet vokst med hele 241 prosent, og 297 millioner kroner.

Brutto driftsresultat (ebitda) økte til 476 millioner kroner i fjor, en forbedring på 96 millioner kroner fra de omgjorte tallene fra 2016.

Den reelle økningen fra tallene som ble presentert i fjor er 12,8 prosent (se resultatboks).

– Dette må vi kalle et resultat av en imponerende innsats, fra journalistene i redaksjonene gjennom salgsavdelingen til trykkeriene, sier konsernsjef Are Stokstad.

Årsaken er ifølge Stokstad digital vekst og kostnadskontroll.

Konsernsjef Are Stokstad og økonomidirektør Gisle Torheim i Amedia la fredag frem konsernets årsresultat.
Konsernsjef Are Stokstad og økonomidirektør Gisle Torheim i Amedia la fredag frem konsernets årsresultat. (Foto: David B. Torch)

Omsetningen synker

Totalt omsatte Amedia for 3,53 milliarder kroner i fjor, en nedgang på to prosent sammenlignet med de nye 2016-tallene. Totalt har 60 millioner kroner forsvunnet fra driftsinntektene.

Siden konsernet ekskluderer tall fra tidligere virksomhet, er inntektsfallet noe høyere enn tallene Amedia presenterte fredag gir inntrykk av:

Fjorårets tall viser en driftsinntekt på snaut 3,78 milliarder kroner i fjor. Dermed blir det reelle inntektsfallet på 6,5 prosent.

Selskapet endte opp med en driftsmargin på snaut 13,5 prosent i 2017. Det er en økning fra fjorårets snaut 11,2 prosent – regnet med tallene fra fjorårets resultatpresentasjon.

Selskapet har samtidig kuttet driftskostnader med fem prosent. Konsernet oppgir en driftskostnad på drøyt tre milliarder i 2017, en nedgang på 157 millioner kroner fra året før.

Amedia oppgir å ha kuttet personalkostnader med fire prosent og 80 millioner kroner i 2017. Personalkostnadene har gått fra drøyt 1,8 milliarder i 2016 til snaut 1,73 i 2017.

Økonomidirektør Gisle Torheim påpeker at effektivisering og nedbemanning er to av hovedpådriverne bak det økte driftsresultatet.

Gir digitalisering æren for abonnementsvekst

De 63 lokalavisene Amedia har kontroll over hadde ved slutten av 2017 160.000 heldigitale abonnenter. Det skjer etter en vekst på 45 prosent gjennom 2017, påpeker Stokstad.

Totalt for året økte abonnementsinntektene med 8,4 prosent.

Disse går innunder selskapets opplagsinntekter, som er oppgitt til 1490 millioner kroner, en økning på syv prosent fra 2016.

Totalt oppgir Amedia snaut 512.000 abonnenter på konsernets avisprodukter. Ifølge årsrapporten, virker konsernet også å ha fått fotfeste i den yngre delen av leserne.

Fire av ti av konsernets nye digitalabonnenter opplyses å være under førti år.

Stokstad gir konsernets forretningsmodeller bygget rundt digitalisering av lokaljournalistikken æren for abonnentveksten.

– Det skyldes en fornyelse av journalistikken. Det handler om mer enn å ta papiravisen på nett. At flere av våre aviser nå for eksempel sender direkteoverførte fotballkamper av lokale gutte- og jentelag på Norway Cup er en fornyelse av hvordan lokalavisene fungere før: Før var vi på plass og tok bilder, nå er vi på plass med direktebilder, så foreldre kan se barna sine juble i sanntid, sier Stokstad.

I fjor annonserte Amedia at de går sammen med Dagbladet-eier Aller Media om brukerinnloggingstjenesten AID, som leserne av Amedias 66 avisprodukter bruker for å logge seg inn på konsernets nettaviser.

Gjennom AID kan Amedia hente inn datainformasjon som kartlegger lesevanene og interesseområdene til alle sine brukere.

Ser spor av Google-valg

Imidlertid må konsernet notere at annonseinntektene har falt med 13 prosent i løpet av 2017. Amedia noterer annonseinntekter på snaut 1,2 milliarder kroner i fjor, ned fra 1,37 milliarder i 2016.

Den lyse siden er at konsernet i andre halvdel av 2017 tredoblet omsetningen fra programmatisk annonsesalg, ifølge Stokstad.

Han mener dette er et resultat av at konsernet i januar i fjor valgte Google son leverandør av ny annonseteknologi.

Amedia hadde også et tilbud fra norsk hold og VG- og Aftenposten-eier Schibsted, som har jobbet tett med den uavhengige annonseplattformen AppNexus for å ta en større del av verdikjeden på det digitale annonsemarkedet, men valgte å vrake dette.

– Valget av Google ser vi resultater av nå. Etter avtaleinngåelsen i januar var rundt 300 selgere på et kompetanseprogram. Nå ser vi at andre halvår medførte sterk vekst, etter et første halvår som var svært dårlig, sier Stokstad.

Omsider kontantbeholdning

Amedia kan også melde at de har snudd konsernets gjeldssituasjon i løpet av de siste fem årene. Selskapet hadde i 2013 bokført en gjeld på over en milliard kroner.

I årsresultatet for 2017 la konsernsjef Stokstad frem en kontantbeholdning på 513 millioner kroner.

Selskapet oppgir også en kontantstrøm på 433 millioner kroner.(Vilkår)