Fra samme periode i fjor har konsernet, som eier 34 mediehus, økt inntektene sine med én prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Konsernet har omsatt for 355 millioner i årets tredje kvartal mot 351 millioner kroner i fjor.

Samtidig melder konsernet om en økning i driftsresultat på nesten 34 prosent, fra 27,5 til 36,7 millioner kroner.

Polaris Media er Midt-Norges største mediekonsern og eier i tillegg til Adresseavisen aviser som Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke.

– Vi ser god effekt av tiltakene både på inntekts- og kostnadssiden. Den positive utviklingen drives av god vekst innen abonnementsinntektene, vekst i digitale annonseinntekter, vekst i siviltrykkinntektene, og gjennomføringen av betydelige kostnadstiltak, skriver konsernsjef Per Axel Koch i sin kvartalspresentasjon.

Oppsvinget i inntekter kommer etter et betydelig fall i årets andre kvartal fra i fjor.

Inntektsøkning fra abonnentene

Abonnementsinntektene vokste med fem prosent i tredje kvartal, fra 123 til 129 millioner kroner, melder konsernet.

De samlede brukerinntektene, som også inkluderer løssalg, økte fra 137 til 141 millioner mellom tredje kvartal i fjor og i år, en økning på rundt tre prosent.

Til sammen har konsernets mediehus 188.729 abonnenter per tredje kvartal, hvorav 40.421 er heldigitale. Disse tallene var på henholdsvis 178.598 og 20.724 på samme tid i fjor.

Totalt melder 20 av konsernets 34 mediehus om abonnementsvekst fra tredje kvartal i fjor.

Digital annonsevekst – fall totalt

Veksten i digitale annonseinntekter er på syv prosent, fra 45 millioner i fjor til 48 millioner kroner i år. Veksten kommer etter at Polaris tidligere i år inngikk samarbeid med Schibsted om en felles digital annonseplattform.

Konsernets inntekter fra papirbaserte annonseinntekter gikk ned med syv prosent, fra 95 til 88 millioner kroner.

Nedgangen i samlede annonseinntekter for konsernet er på tre prosent, fra 140 til 136 millioner kroner.

Kutt i kostnader

Konsernet fremhever også en reduksjon i kostnader på fem millioner kroner som en av årsakene til det positive driftsresultatet, i hovedsak drevet av kutt i lønn- og personalkostnader.

Polaris holder frem mot 2020 på med et kostnadsbesparingsprogram, der konsernet skal kutte 300 millioner kroner.(Vilkår)