Avskriften ble først kjent i oktober i fjor, og gikk da ut på fem artikler - alle fra 2017. BT beklaget disse avskriftene da, og lovet full gjennomgang av litteraturanmelder Silje Stavrum Noreviks artikler.

Nå har Bergens Tidende (BT), i samarbeid med det svenske selskapet Urkund og Retriever, gått gjennom alle de 843 artiklene Silje Stavrum Norevik har skrevet for avisen.

Urkund jobbet ut en liste med saker med mistanke om avskrift.

– I noen tilfeller er det snakk om eksakte gjengivelser, mens det i andre tilfeller var snakk om indirekte gjengivelse. Alt var gjort uten kildehenvisning, sier sjefredaktør Øyulf Hjertenes.

Konklusjonen i arbeidet, som er blitt ledet av nyhetsredaktør Jan Stian Vold, er at det er funnet avskrift fra andres tekster i 27 av de 843 artiklene. Den første avskriften skal ha funnet sted i 2013, åtte år etter at Norevik leverte sin første artikkel for BT.

BT har avsluttet samarbeidet med Stavrum Norevik. Det gjorde også forlaget Gyldendal, som anmelderen etter planen skulle gi ut bok på.

«Krenkelse av andres åndsverk»

Hjertenes skriver i en kommentar på Bergens Tidendes nettsider at avisen ser alvorlig på det som er avdekket.

«Avskrift uten kildehenvisning er en krenkelse av andres åndsverk, og i tillegg et brudd med presseetikken og BTs egne etiske regelverk», skriver sjefredaktøren.

Han sier til DN at han har spurt seg om man burde funnet ut av dette tidligere.

– Det er lett å si det med fasiten i hånd. Men vi må kunne ha tillit til at kritikere har et eget ansvar for det de skriver. Det er vanskelig å gardere seg mot slikt 100 prosent, men denne saken har ført til økt oppmerksomhet rundt vårt etiske regelverk, sier Hjertenes.

BT har også publisert en oversikt over de 27 tekstene det er funnet avskrift.

Beklaget

Anmelderen skriver i en sms til DN at hun ikke ønsker å kommentere saken, utover beklagelsen hun kom med i høst.

Hun sa i høst unnskyld overfor BT og dem som var rammet av avskriften.

«I flere av mine anmeldelser har jeg brukt passasjer eller formuleringer fra andres tekster som jeg har lest under arbeidet – uten å kreditere. Dette burde aldri skjedd, og jeg er skamfull. Feilen er min og min alene. Jeg vil beklage fordi det dessverre også setter andres troverdighet i et dårlig lys. Jeg vil på det sterkeste beklage overfor min tidligere oppdragsgiver, BT, og overfor anmelderne hvis passasjer eller formuleringer jeg har benyttet», skrev Silje Stavrum Norevik.(Vilkår)

Taxfree står for godt over halvparten av Oslo lufthavns kommersielle inntekter – mye fordi du handler mer enn du tror
Vi sjekket reisendes handlelister mot kassalappen.
01:00
Publisert: