Mediebransjen under ett har det beste resultatet siden 2011, men årsakene til det er at det har vært innført kostnadstiltak, forteller Mari Velsand, leder av Medietilsynet. Inntektene fortsetter å falle.

– Hovedutfordring på inntektssiden er reklameinntektene. Der er hovedtrekket at de globale aktørene tar fra avisene. Det positive vi ser er at avisene stadig lykkes bedre med å ta betalt for sitt digitale innhold. Over tid ser man at brukerinntektene er blitt viktigere enn annonseinntektene. Veksten av brukerinntekter kompenserer ikke for annonseinntektene, men viser hvor viktig det er for avisene å ta betalt for innholdet, sier Velsand.

Mari Velsand er leder av Medietilsynet som torsdag la frem sin rapport om økonomien i norske avishus.
Mari Velsand er leder av Medietilsynet som torsdag la frem sin rapport om økonomien i norske avishus. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)

Avisene faller

I fjor lå driftsresultatet på nesten 900 millioner kroner. Inntektene fra abonnenter og løssalg har økt med nesten tre prosent i fjor til 6,5 milliarder kroner. Mens inntektene fra papiravisen fortsatt faller, har de digitale brukerinntektene økt med 50 prosent i 2017 og passerte med det én milliard kroner.

Ifølge Medietilsynets rapport fortsetter avishusenes totale inntekter fortsatt å gå ned, selv om 2017 er en bedring sett i forhold til de siste årene. I fjor mistet avishusene 300 millioner kroner i inntekt. Ser man på driftsinntektene fra 2013 til 2017 var fallet på 2,8 milliarder kroner.

Avisenes lønnsomhet styrket seg i 2017, men de totale inntektene fortsetter å gå ned, hva forteller det egentlig?

– Det forteller at man har vært flinke med å igangsette kostnadsreduksjoner, ergo har man klart å øke lønnsomheten. Det er det bildet overordnet sier. Når man ser på det store fallet som har vært over noen år nå i driftsinntekter er det klart at presset på avisene fortsatt er der, sier lederen av Medietilsynet, og legger til;

– Når man ser på det store fallet i annonseinntekter er det fortsatt utfordringer i økonomien. Vi føler det er viktig å følge medieutviklingen med et mangfoldsperspektiv, med et trykk på økonomien er kostnadsreduksjoner høyt aktuelt. Derfor er det viktig at avisene fortsetter å satse innenfor innovasjon og produktutvikling, siden brukerinntekter blir viktigere og viktigere.

Globale aktører i spissen

Ifølge Medietilsynets rapport har det norske reklamemarkedet holdt seg stabilt på rundt 20 milliarder kroner de siste fem årene. Det er de store globale tjenestene Facebook og Google som får den største delen av kaken. De har tredoblet sine annonseinntekter fra det norske markedet. Norske aviser har mistet tilsvarende beløp, rapporterer Medietilsynet.

Hva skal mediehusene gjøre?

– Jeg tror at man må jobbe jevnt med innhold og produktutvikling, samtidig som man fokuserer på ytterligere effektivisering. Det kommer man ikke bort fra når man ser på inntektsutviklingen, men det alene er ikke godt nok, sier Velsand.(Vilkår)

Konsernsjef om ledere som mangler kvinnelige toppkandidater: – De kan ringe til meg, så skal jeg foreslå en hel rekke
Petter Stordalen, Stein Erik Hagen, Knut Hartvig Johannson og Maria Moræus Hanssen deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
02:46
Publisert: