Polaris Media, som eier blant annet Adresseavisen, Romsdals Budstikke og ITromsø, holdt omsetningen stabil gjennom fjerde kvartal og 2017 som helhet.

I fjerde kvartal omsatte mediekonsernet for 395 millioner kroner, som førte til en totalomsetning på 1,5 milliarder i 2017 – ned én prosent fra fjerde kvartal 2016.

Driftsresultatet før renter, skatt og nedskrivninger, gjerne kalt ebitda, endte på 42 millioner kroner. Det gir en lønnsomhetsmargin på 11 prosent i kvartalet. Kursen i den ikke spesielt mye omsatte aksjen steg mer enn fem prosent til 24 kroner.

– Betyr dette at de dårlige tidene er over?

– Vi er fornøyd med at det går i riktig retning, men du drar det veldig langt hvis du sier at de vanskelige tidene er over. Konkurransen i mediemarkedet er like hard som tidligere, men vi er mer konkurransedyktige i dag enn for et år siden, sier konsernsjef Per Axel Koch.

Øker abonnementsinntektene

Gode resultater skyldes dels reduserte kostnader. Fra høsten 2016 til utløpet av 2018 er bemanningen redusert med 150–160 årsverk i tråd med det tidligere kunngjorte kostnadsprogrammet PM2020.

Men mediekonsernet har også markant vekst i abonnementsinntektene.

– Nesten alle våre 34 mediehus har vekst i antall abonnenter. For ett år siden var det ti som hadde vekst, og for to år siden var det ingen, sier Koch.

– Mange av mediehusene våre har nå brukerinntekter som utgjør 60 prosent av totalinntektene, mens annonser utgjør 40 prosent. Bare Adresseavisen har fortsatt større annonseinntekter enn abonnementsinntekter, legger han til.

Kvartalsrapporten viser at abonnementsinntektene økte syv prosent i fjerde kvartal, fra 123 til 131 millioner kroner.

For året som helhet var økningen på seks prosent, fra 486 millioner i 2016 til 514 millioner kroner i 2016.

– Inntektsfallet har stanset opp, og vi har hatt vekst på inntektssiden de to siste kvartalene, etter mange år med tilbakegang. Det er større og større betalingsvilje for digitalt innhold, og vi nærmer oss 50.000 rene digitale abonnenter. Og vi er på full fart mot 600 millioner kroner i brukerinntekter, sier Koch optimistisk.

Digital vekst: 88 prosent

Ifølge brukertallene var snaut 45.000 av Polaris' over 195.000 abonnementer i 2017 digitale – en bedring på 88 prosent fra andelen på snaut 24.000 fra drøyt 181.000 abonnenter i 2016.

Det kommer sammen med en økning i digitale annonseinntekter på 13 prosent i fjerde kvartal – fra 52 til 59 millioner sammenlignet med året før. I 2017 økte disse inntektene totalt fra 204 til 213 millioner kroner, tilsvarende fem prosent.

– Dette viser at vi har styrket konkurransekraften vår i annonsemarkedet, sier Koch.

Det kompenserer noe for et fall på 11 prosent i annonseinntektene fra papir – fra 461 til 411 millioner kroner for året som helhet. Et annet betydelig fall i løpet av året var det i løssalgsinntektene – ned ti prosent fra 52 til 46 millioner kroner.

Driftsresultatet (ebit) i Polaris Media endte på 82,9 millioner kroner i 2017 av en årsomsetning på 1,5 milliarder kroner. Dette gir en driftsmargin på 5,5 prosent i 2017.(Vilkår)